Permanente magneter​

Neoflux-magneter

Ferritmagneter

Samariumkobolt-magneter

Alnicomagneter

Plastbundna ferritmagneter

Plastbundna Neoflux-magneter

Begreppslista

Anisotrop – isotrop:

 

När ett magnetiskt material pressas i ett magnetfält kallas detta material specialriktat eller anisotropiskt. När materialet inte pressats i ett magnetfält kallas det isotropiskt. Isotropiska material kan senare magnetiseras i alla riktningar, medan anisotropiska material enbart kan magnetiseras i den särskilda riktningen. Remanensen (Br) av anisotropiskt material (i särskild riktning) är omkring dubbelt så hög som remanensen av isotropiskt material (se figur 1).

 

Allmänna egenskaper

B:

Se magnetisk induktion.

(BH)max

Se maximal energimassa.

Br:

Se remanens.

 

Koercitivitet, normal HcB:

Den nödvändiga fältstyrkan för att skapa magnetisk induktion i ett magnetiskt material o (se avmagnetiseringskurva). Märket ”-” utelämnas ofta i specifikationerna. Enheter: A/m eller Oe.

 

Koercitivitet, inneboende Hcj:

Den nödvändiga fältstyrkan för att skapa polarisering av ett magnetiskt material o (se avmagnetiseringskurva). Märket ”-” utelämnas ofta i specifikationerna. Enheter: A/m eller Oe.

 

Curietemperatur:

Temperatur när magnetismen fullständigt försvinner. Bland annat enheterna C och K.

 

Avmagnetiseringskurva:

(annan kvadrant av hystereskurvan)

 

Avmagnetiseringskurvan för ett magnetiskt material bestäms genom att placera det magnetiska materialet i ett slutet system, och genom att generera ett magnetfält med hjälp av spolar. Först magnetiseras materialet till mätningspunkten (+H) och därefter avmagnetiseras det (-H). Under processen mäts polarisering av det magnetiska ämnet (J). Den magnetiska induktionen B i magneter beräknas utifrån följande formel:

 

B = J + uo * H, där

J = polarisering av materialet (andel av materialet)

Uo * H = andel av fältet

Massflöde

Se magnetisk induktion.

HcB:

Se koercivitet, normal.

HcJ:

Se koercivitet, inneboende.

 

Förluster som inte kan återvinnas kan återskapas.

Permanent förlust av magnetism exempelvis på grund av hög temperatur.

Endast med ommagnetisering kan förlusten återskapas.

 

Förluster som inte kan återvinnas kan heller inte återskapas.

Permanent förlust av magnetism exempelvis på grund av hög temperatur eller oxidation.

Denna förlust kan inte återskapas.

 

Isotropisk:

Se anisotropisk.

 

​J:

Se magnetisk polarisering

 

Magnetisk induktion, B:

Magnetisk riktning i ett material som resultat av ett magnetfält (H) och/eller magnetiskt material (J) eller: Antalet magnetfältslinjer per ytenhet: Enheter: Inkluderar T och G

 

Magnetisk polarisering, J:

Andel material till den magnetiska induktionen. Enheter inkluderar T och G.

 

Magnetisk fältstyrka, H:

Magnetisk kraft som resulterar i magnetisk induktion.

 

Maximal energimassa (BH) max:

Största möjliga produkt av B och H på avmagnetiseringskurvan (se avmagnetiseringskurva). Generellt gäller följande: desto större (BH) av magnetiskt material, desto mindre kan volymen vara. Märket ”-” utelämnas normalt i specifikationerna. Enheter: kJ/m3 och MGOe. Exempel: Volymen av en GSN35-magnet kan vara +/- 10 x mindre än volymen av en GSF33H-magnet och fortfarande ha samma applikation.

Allmänna egenskaper

Värden kan enbart användas för att jämföra material. Mekanisk stress: På grund av bräcklighet rekommenderas inte att magneter utsätts för mekanisk stress.

Värden för material mäts enligt standarden IE404-5: De magnetiska egenskaperna som nämnts i tabellen kan inte erhållas för alla magnetformer och dimensioner.

Maximal applikationstemperatur:

Indikation av maximal temperatur där det magnetiska materialet kan användas med begränsad permanent förlust (arbetspunkt, arbetslinje).

Permanentmagnet:

En magnet som helt eller delvis behåller sin magnetism efter att den blivit magnetiserad.

Permeabilitet:

Det magnetiska materialets kapacitet att leda magnetism.

Permeabilitet i vakuum (uo) är 12,56 * 10-6 T/(A/m) eller 1 G/Oe.

Remanens Br:

Magnetisk induktion i ett magnetiskt material när fältstyrkan är noll (H = o) och efter mätning (se avmagnetiseringskurva). Enheter: Inklusive T och G.

Omgenererbar förlust:

Tillfälligt förlust av magnetism exempelvis på grund av växlande temperatur.

Fria poler:

Fältlinjer som lämnar magneten går tillbaka till magneten genom luften. (inget ferromagnetiskt ämne)

 

2 avmagnetiseringskurva (endast den normala kurvan) av tillfälliga Neoflux-material i figur 3. Arbetspunkt (Bm, Hm) för en magnet är punkten där arbetslinjen korsar B-H-kurvan. För magneter med fria poler och utan externt magnetfält kommer vinkeln av arbetslinjen i förhållande till B-axeln bero på förhållandet mellan magnetens längd och diameter; L1/D1 > L2/D2. Arbetslinje 1 ligger närmare B-axeln än arbetslinje 2.

 

Permanentmagneter finns även i stålkrukor (om önskas med gummiskydd). Dessa typer av magneter har enbart ett riktningsområde som gör dem mycket starkare.

En avancerad produkt som en högtalare behöver en dammfri magnet med korrekta magnetiska och mekaniska egenskaper.

Vårt leveransprogram inkluderar även elektromagneter.

Säkerhetsinstruktion

Varning!

Denna förpackning innehåller mycket starka permanentmagneter eller magnetiska system.

 

Om dessa magneter inte hanteras med försiktighet finns risk för allvarliga skador.

 

Vänligen iaktta följande varningar:

 

Magneterna ska glida från varandra på ett försiktigt sätt för att förhindra att fingrar kommer i kläm mellan dem. Det förhindrar även att ytbehandlingen skadas. Använd handskar om möjligt.

 

När du packar upp magneterna ska du säkerställa att det är flera meters avstånd mellan dig och föremål av järn.

 

Magneterna ska hållas på flera meters avstånd från magnetiska informationsbärare, såsom kreditkort, magnetband, disketter och elektrisk utrustning som hörapparater, pacemakrar, mät- och kontrollinstrument, EDB-maskiner och klockor. Dessa föremål kan påverkas eller skadas av de extremt höga magnetfälten.

 

Använd aldrig magneter i explosiva miljöer eftersom de kan avge gnistor.

 

Fukta alltid magneterna före användning för att förhindra spontan självantändning.

Vid bearbetning av magneter ska kylvatten alltid användas. Torrarbeta aldrig!

 

Förvara alltid damm och bearbetade delar efter bearbetning i vattenfyllda behållare eller hermetiskt slutna utrymmen för att förhindra risken för spontan självantändning.

Har du frågor?

Vi sitter redo att besvara alla funderingar du kan tänkas ha och som inte besvaras på hemsidan. Tveka inte att ringa eller skriva till oss.

Vi erbjuder icke-bindande samtal med dig om dina planer.

(+45) 70 20 78 26
info@elektrokul.dk