Pot magneter

Pot magneter – Generelle egenskaber

​Goudsmit har været leverandør af magneter for et bredt sortiment af applikationer siden 1954. Kunder lige fra automobil industri til elektronik, forventer at Elektrokul A/S og Goudsmit kan levere de bedst egnede magneter til deres applikationer. Det store udvalg af Neoflux (Nd-Fe-B), Ferrit, Samarium-Cobalt, Alnico og pot elektromagneter kan ofte forsyne dig med færdige produkter, klar til at bruge.

​På Goudsmits høj teknologiske laboratorier laves dagligt målinger og forskning. Her bruges det nyeste og bedste EDB og speciel udstyr, så som Helmholtz-coil og Permagraph, til at måle kvaliteten af magneterne med stor nøjagtighed. Det er blandt andet derfor at Goudsmit kan garantere kvaliteten i forhold til standard ISO 9001.

​Denne tekniske kompetence samt rådgivning fra personale, og det høj teknologiske udstyr er basis for det perfekte produkt. Et produkt som vil opfylde dine behov. Elektrokul A/S vil sammen med Goudsmit gerne rådgive dig og vi garanterer dig det bedste.

​Pot magneter generelt.

Med Pot magneter kan man placerer ferritmagnet udstyr hurtigt og nemt på det rigtige sted. Takket være dens konstruktion, så har denne type magnet kun 1 flade som er magnetisk. Sagt på en anden måde, alle andre flader er ikke magnetiske. Denne form for konstruktion forhindrer at den magnetiske felt spreder sig. Resultatet er, at andre dele af udstyret, eller maskindele som er tæt på, ikke bliver magnetiseret.

​Magnetiske felter og styrke.

Diagrammet viser styrke og retning af det magnetiske felt. Det viser mål værdier for den permanente magnet. Ved at tilføje, for eksempel, en stål plade, eller en U-profil, kan de magnetiske værdier forøges. Tykkelsen af stål elementer, magneternes volume og konstruktionen spiller en rolle her.

​Muligheder for ændring og tilføjelse i konstruktionen.

Det store udvalg af forskellige modeller betyder, at der altid kan findes en egnet pot magnet til din applikation. Du skal have følgende med i dine overvejelser: høje pot magneter som er fremstillet af sjældne materialer i en ”sandwich” form kan ikke presses direkte ind i jern. Den specielle konstruktion kan forårsage magnetisk kortslutning; det betyder en klar nedgang i tiltræknings kraft.

Tensil kraften som vist i tabellerne er blevet målt under optimale forhold. Det kan opnås når pot magneten er placeret oprejst på glat polerede overflader af blødt jern eller stål 37,5 mm tyk. Hvis overfladen på pot magnetens poler er beskidt, eller overfladen er ikke glat nok, vil det i høj grad formindske tiltrækningskraften. Figur 3 viser fald i tiltrækningskraften hvis der er luft afstand.

Rene pol overflader og glatte arbejdsredskaber er derfor godt at have for at sikre optimale tensil kraft af pot magneten.

Pot magneter beholder altid deres magnetiske kraft. Kun forhøjelse af temperatur og eksterne magnetiske felter kan formindske deres magnetiske kraft. Følgende tabeller viser de mulige formindskelser af magnetisk kraft i forskellige situationer.

​Spørg os venligst til råd om magneten hvis den vil blive udsat for varierende kraft felter eller høje temperaturer i perioder. Vi vil rådgive dig gerne om installationen af magneterne, og om hvordan du vælger den rigtige pot magnet, eller hvis pot magneten skal have en speciel overfladebehandling, som blandt andet er specielt egnet til kemisk industri.​

Figur 1

Forskellige blandinger har indflydelse på tiltrækningskraften, pga gennemstrømning (permeability) af det blandede materiale. Den magnetiske tiltrækningskraft formindskes i forhold til kulstof indhold i det blandede materiale, jo højere kulstof indhold desto lavere tiltrækningskraft.

Figur 2

Den magnetiske kraft formindskes jo større overfladeruheden er på emnet.

Figur 3

Tiltrækningskraften formindskes i forhold til størrelsen af luft afstanden.
Ikke magnetiske materiale mellem magneten og emnet har den samme effekt som luft afstanden.​

Alnico pot magneter

Alnico pot magneter er placeret i en stål pot, med et ikke magnetiseret materiale (messing eller aluminium) imellem. Disse pot magneter kan bruges ved temperaturer op til 450 grader C. Der opstår herefter en formindskelse på 30 til 40 % af den magnetiske kraft.
Men, det er ikke permanent, og kraften bliver genetableret lige så snart pot magneten bliver kølet ned til rum temperatur.​

Keramiske pot magneter

Keramiske pot magneter bliver også udstyret med en stål pot for at beskytte det magnetiske felt. De behøver ganske lidt konstruktions højde og har derfor mange struktur fordele. Keramiske pot magneter kan bruges ved temperaturer op til 200 grader C.
Der opstår herefter en formindskelse på 30 til 40 % af den magnetiske kraft.
Men, det er ikke permanent, og den bliver genetableret lige så snart pot magneten bliver kølet ned til rum temperatur.​

Samarium-cobalt pot magneter.

På trods af at Samarium-Cobalt magneter har stål pot, beskytter det ikke imod en udstråling af den magnetiske kraft. Derfor skal Samarium-Cobalt magneter ikke bygges i stål konstruktioner uden omtanke. En betingelse for at bygge i stål er at afstanden mellem stål elementet og pot magneten skal være mellem 1,5 og 6 mm, afhængig af størrelsen af pot magneten.

​Samarium-Cobalt pot magneter kan bruges op til temperaturer på 200 grader C, hvorefter den magnetiske kraft formindskes med 15 – 20 %. Den bliver dog genetableret så snart temperaturen igen er nede på normal rum temperatur.

​Den magnetiske kraft af Samarium-Cobalt pot magneter er ca. 5 gange højere end en keramisk pot magnet. De er også mere resistent overfor stærke, varierende felter. Samarium-Cobalt magneter bruges ofte i punktsvejsemaskiner og i meget små maskiner som kræver stærk tiltræknings kraft.
Du kan kende Samarium-Cobalt pot magneter ved dens hvide farve på den magnetiske side.

Neoflux pot magneter.

Neoflux pot magneter er lavet af neodymium-jern-boron blanding. Den magnetiske kraft af Neoflux pot magneter er – ved rum temperaturen – 7 gange højre end keramiske pot magneter. Disse magneter har en kasse af blød jern som forsyner dem med en magnetisk skærm. For at forhindre rust, har tiltræknings fladen på Neoflux magneter en beskyttelse coating.

​Neoflux cylindriske og flade pot magneter kan bruges op til temperaturer på 80 grader C. Ved temperatur over dette formindskes den magnetisk kraft med 15 – 20 %. Det er ikke permanent, og den bliver genetableret ved normal rum temperatur. Disse Neoflux magneter må under ingen omstændigheder presses direkte ind i jern. Det forårsager en magnetisk kortslutning som formindsker tiltrækningskraften.
Tabellen viser afstanden mellem jern væggen, underkanten og omridset.
For at opnå en optimal tiltræknings kraft skal det overholdes.
Du kan kende Neoflux pot magneter ved dens blå farve på den magnetiske side.

Adhæsive elektromagneter.

Design og funktion af adhæsive elektromagneter er i princippet det samme som pot magneter. Fordelen ved adhæsive elektromagneter er at de kan tændes. Når den adhæsive magnet er tændt, så vil magneten tiltrække emnet. Når magneten er slukket, vil den give slip på emnet. Adhæsive elektromagneter kan bruges til at tiltrække, eller positionere, et emne for en kort periode, eller hvis du har behov for en stærk magnet. Magneten har et hul på bagsiden som kan bruges til montering.​

Individuel og speciel lavet magneter.

Elektrokul A/S er sammen med Goudsmit en god partner på mange forskellige applikationer, takket være forskellige discipliner, samt veluddannet og kompetent medarbejdere. Det gælder ikke kun standard arbejde, men også til mange kunde-orienteret løsninger. Elektrokul A/S kan sammen med Goudsmit Magnetic Supplies både designe og levere, efter kundens behov.
Kundernes ideer bliver gennembearbejdet i detaljer af veluddannet og kompetente fagfolk i det relevante system. Her bliver der brugt det nyeste og bedste CAD-CAM udstyr (inklusiv en ”Flux3D simulerings pakke) samt et avanceret produktionsmanagement system.​

Permanente adhæsive elektromagneter.

Den permanente adhæsive elektromagnet er kendt som en ”sikkerheds magnet”. Magneten fungerer modsat den adhæsive elektromagnet. Emnet forbliver på plads, når magneten er slukkede.
Den permanente adhæsive elektromagnet bliver ofte brugt når længere adhæsive perioder er nødvendige, og når magneten skal tændes for kun kortere perioder eller en gang imellem, som for eksempel transport udstyr eller løfte udstyr.

Strømforsyninger.

En 24 volt DC elektromagnet skal have kraft! Elektrokul A/S og Goudsmit Magnetic Supplies har 2 typer (maksimum 23 Watt og maksimum 70 Watt) til rådighed direkte fra lager. Goudsmit producerer også speciel-lavet kraft systemer for alle volts og kraft op til 150 A, med og uden sikkerhed for nedbrud i kraften.

​Ultra flade adhæsive elektromagneter.

Ultra flade adhæsive elektromagneter kan tændes og slukkes, lige som standard adhæsive elektromagneter. Når magneten bliver tændt, tiltrækker den ferrit magnetiske artikler. Når magneten bliver slukket, slipper den emnet. Den ultra flad adhæsive magnet bliver primært brugt til at løfte og placere tynde stål plader. Det ekstremt flade design gør magneten særdeles velegnet på steder hvor der er meget lidt plads.

Produkt sortiment kasse.

Nyhed! Elektrokul A/S kan nu levere et blandet sortiment af pot magneter i en handy plastik kasse. Dette handy opbevarings system gør at pot magneter bliver en værdifuld hjælp til værktøjs producenter og design ingeniører.
Opbevaringssystemet giver også et klart overblik over det sortiment som er specifik rettet mod brugeren.

Pot Magneter – Sikkerhedsinstruktion

Ting som du skal huske!
​Alle som arbejder med magnetisk materiale skal læse følgende og gør som anbefalet. Hvis du ikke er forsigtig, når du arbejder med permanente magneter, kan det forårsage alvorlige skader. Både den tiltrækkende og afvisende kraft af magneten kan være farlig.

  • ​Magneterne skal glide fra hinanden så dine fingre ikke kommer imellem dem. Det vil også forhindre at overfladebehandling på Neoflux magneter blive beskadiget. Brug altid handsker hvis det er muligt.
  • Det kan stærkt anbefales at bruge sikkerhedsbriller og / eller andet sikkerheds udstyr når magneterne skal bearbejdes.
  • Pas på! Neoflux magneter skal aldrig bearbejdes i et miljø hvor der er eksplosionsfare, fordi der kan forekomme gnister.
  • Neoflux magneter skal altid gøres fugtig før og efter bearbejdning, for at forhindre spontan forbrænding af de dele som bliver bearbejdet. Derfor: Brug altid kølevand under bearbejdning.
  • Pulver og andre dele som er blevet bearbejdet af, skal efter bearbejdning, forsegles hermetisk i beholdere for at forhindre spontan forbrænding.
  • Pak altid magneterne ud i god afstand fra objekter af jern.
  • Magneterne skal beholdes i god afstand fra objekter som indeholder elektronisk information, så som kredit kort, bånd, disketter, og fra elektronisk udstyr som høreapparater, pacemakers, måle- og reguleringsinstrumenter, EDB maskiner og ure, som kan blive påvirket, eller (permanent) skadet pga. de ekstreme og stærke magnetiske felter.​

Radiation og maksimum temperatur for brug

  • ​Permanente pot magneter må ikke være udsat for radioaktiv og gamma bestråling i længere perioder. Det formindsker deres magnetiske kraft.
  • Maksimum temperatur for brug er som følgende:

Effekter på menneske kroppen

  • Der er ingen kendte negative effekter ved kontakt med magnetiske materiale. Personer som er allergisk overfor keramiske og metal materialer kan opleve en lignende reaktion hvis de kommer i kontakt med magnetisk materiale.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden.
Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

(+45) 70 20 78 26
info@elektrokul.dk