Permanente magneter​

​Neoflux magneter

​Ferrit magneter

​Samarium-Cobalt magnets

Alnico magneter​

Plactic bonded ferrit magneter​

Plactic bonded neoflux magneter​

Liste over begreber​

​Anisotropisk – isotropisk:

Når et magnetisk stof er presset i et magnetisk felt, så bliver dette stof kaldt specielt-rettet eller anisotropisk. Når stoffet ikke er presset i et magnetisk felt, bliver det kaldt isotropisk. Senere kan isotropisk stof bliver magnetiseret i alle retninger, mens anisotropisk stof kun kan blive magnetiseret i den specielt-rettet retning. Remanence (Br) af anisotropisk stof (i specielt-rettet retning) er omkring dobbelt så høj somremanence af isotropisk stof (se fig. 1).

Generelle egenskaber

B:
Se magnetisk induktion.
(BH)max
Se maksimum energi masse.
Br:
Se remanence.

Coercivity, normal HcB:
Den nødvendig feltstyrke for at lave den magnetiske induktion i et magnetisk stof o (se afmagnetiserings kurve). Det ”-” mærke er ofte udeladt i specifikationer. Enheder: A/m eller Oe.

Coercivity, intrinsic HcJ:
Den nødvendige feltstyrke for at lave polarisering af et magnetisk stof o (se afmagnetiseringskurve). Det ”-” mærke er ofte udeladt af specifikationer. Enheder: A/m eller Oe.

Curie temperatur:
Temperatur hvor magnetisme fuldstændig forsvinder. Enheder C og K blandt andre.​

​Afmagnetiserings kurve:
(anden quadrant af den hysteresis kurve)

Afmagnetiserings kurven af et magnetisk stof bliver bestemt ved at placere det magnetiske stof i et lukket system, og ved at generere et magnetisk felt ved hjælp af spoler. Først bliver stoffet magnetiseret til mætningspunktet (+H) og derefter afmagnetiseret (-H). Under processen bliver polarisering af det magnetiske stof (J) målt. Den magnetiske induktion B i magneten bliver beregnet efter følgende formlen:

B=J+uo*H, hvor
J = polarisering af stoffet (andel af stoffet)
Uo*H = andel af feltet

Flux masse

Se magnetisk induktion.​

​HcB:
Se coercivity, normal.
HcJ:
Se coercivity, intrinsic.

Tab som ikke kan genvindes, kan genskabes.
Permanent tab af magnetisme for eksempel pga. for høj temperatur.
Kun med genmagnetisering kan genskabe tabet.

Tab som ikke kan genvindes, kan heller ikke genskabes.
Permanent tab af magnetisme for eksempel pga. for høj temperatur eller iltning.
Dette tab kan ikke genskabes.

Isotropisk:
Se anisotropisk.

​J:
Se magnetisk polarisering

Magnetisk induktion, B:
Magnetisk tilretning i et stof som resultat af et magnetisk felt (H) og / eller magnetisk stof (J) eller: Antallet af magnetiske feltlinier per enhed arealet. Enheder: Inkluderer T og G

Magnetisk polarissering, J:
Andel af stof til den magnetiske induktion. Enheder inkluderer T og G.

Magnetisk feltstyrke, H:
Magnetisk kraft som resulterer i magnetisk induktion.

Maksimal energi masse (BH) max:
Størst muligt produkt af B og H på afmagnetiseringskurven (se afmagnetiseringskurve). Generelt gælder følgende: desto større (BH) af magnetisk stof, desto mindre kan være volumen. Det ”-” mærke er normalt udeladt i specifikationer. Enheder: kJ/m3 og MGOe. For eksempel: Volumen af en GSN35 magnet kan være +- 10 x mindre end volumen af en GSF33H magnet og stadigvæk have den samme applikation.

Generelle egenskaber​

Værdier kan kun bruges til sammenligning af stoffer. Mekanisk stress: Pga. skrøbelighed, kan det ikke anbefales at magneter bliver udsat for mekanisk stress.

Værdier for stofferne er målt i henhold til IE404-5 standarden: de mekaniske egenskaber nævnt i tabellen kan ikke fås for alle magnet former og dimensioner.​

​Maksimal applikations temperatur:
Indikation af maksimal temperaturen hvor det magnetiske stof kan bruges med begrænset permanent tab (se Working Point, Operating Line).

Permanet magnet:
En magnet som fuldstændig eller delvis beholder sin magnetisme efter den er blevet magnetiseret.

Permeability:
Det magnetiske stof’s kapacitet til at lede magnetisme.
Permeability af vakuum (uo) er 12,56*10-6 T/(A/m) eller 1 G/Oe.

Remanence Br:
Magnetisk induktion i et magnetisk stof når feltstyrken er zero (H=o) og efter mætning (se afmagnetiseringkurve). Enheder: Inklusiv T og G.

Genskabeligt tab:
Midlertidigt tab af magnetisme for eksempel pga. omskiftelig temperatur.​

Fri poler:
Feltlinier som forlader magneten går tilbage til magneten igennem luften. (intet ferromagnetisk stof)

2 afmagnetiseringskurve (kun de normale kurve) af tilfældige Neoflux stoffer i figur 3. Working point (Bm, Hm) af en magnet er punktet hvor working line krydser B-H kurven. For magneter med fri poler og uden ekstern magnetisk felt, vil vinklen af working line i forhold til B akslen afhænger af forhold mellem længde og diameter af magneten; L1/D1 > L2/D2. Working line1 er tættere til B akslen end working line2.

Permanente magneter kan også fås i stål potte (hvis ønsket med gummi beskyttelse); disse slags magneter har kun et tiltræknings område som gør dem meget stærkere.

Et avanceret produkt som en højtaler har behov for en støvfri magnet med de rigtige magnetiske og mekaniske egenskaber.

Vores leveringsprogram inkluderer også elektromagneter.​

Sikkerhedsinstruktion

Advarsel!
Denne pakke indeholder meget kraftige permanente magneter eller magnetiske systemer.

Hvis disse magneter ikke bliver behandlet meget forsigtigt, er der risiko for alvorlige skader.

Venligst bemærk følgende advarsler;

Magneterne skal glide fra hinanden på en forsigtig måde, for at forhindre at dine fingre kommer i klemme mellem dem. Det forhindrer også at overfladebehandling ikke bliver beskadiget. Hvis muligt, brug handsker.

Når du pakker magneterne ud, skal du sørge for at der er flere meters afstand mellem dig og enhver ting af jern.​

Magneterne skal holdes flere meter væk fra enhver magnetisk informations bærer, som kreditkort, magnetbånd, floppy disks, og fra alt elektronisk udstyr som høreapparater, pacemakers, måle og kontrol instrumenter, EDB maskiner og urer. Disse ting kan blive påvirket eller skadet af de ekstreme høje magnetfelter.

Brug aldrig magneter i eksplosive miljøer, da de kan afgive gnister.

Før brug, gør altid magneterne fugtige, for at forhindre spontan forbrænding.
Ved bearbejdning af magneter skal der altid anvendes kølevand, arbejd aldrig tørt!

Opbevar altid støv og bearbejdede dele efter bearbejdning i vandfyldte beholdere, eller hermetiske lukkede områder, for at forhindre risikoen for spontan forbrænding.​

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden.
Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

(+45) 70 20 78 26
info@elektrokul.dk