Glidekontakter / Krankul

Glidebørster for strømskinner fremstiles både i grafit og metalgrafit til f.eks. kraner og andre transportopgaver.

Børstematerialerne er specielt fremstillede for lang mekanisk og elektrisk holbarhed.

Der henvises til specialbrochure,